Kategori: Egitim

Anaokulu Sanat Etkinlikleri
Anaokulu Sanat Etkinlikleri

Okul öncesi eğitiminin hedeflerinden biride çocuğa ait yaratıcı özelliklerin fark edilmesi ve geliştirilmesidir. Anaokulu sanat etkinlikleri’ne katılmış çocukların sezgi ve yaratıcılıklarının öğrenme kapasitelerini geliştirdiği, bilişsel ve duygusal gelişimlerini olgunlaştırdığı görülmektedir. Eleştirel düşünce yeteneği ve becerisi de kazanan bu çocukların öğrenmeye istek duymak, derse devam ve test çözme gibi konularda çok daha başarılı oldukları da gözlemlenmiştir.

İyi bir sanat eğitimi için, sadece programların geliştirilmesi, fiziksel mekanların düzenlenmesi yeterli olmayacaktır; bu programı uygulayacak eğitmenlerin anaokulu sanat etkinlikleri ve eğitimi konusunda gerekli bilgi ve vizyona sahip olmakla beraber, yetiştireceği öğrencilerin büyüme ve gelişim özelliklerini dikkate alan, her bir çocuğun kendine özgü bakış açısı geliştirmesini amaç edinen bir misyona sahip olması gerekir.

Anaokulunda İngilizce Etkinliğinin Önemi
Anaokulunda İngilizce Etkinliğinin Önemi

Okul öncesi İngilizce etkinliği’nin amacı gelişim sürecindeki çocuklara Dünya’da kendi dilimizden başka dillerinde konuşulduğunu öğretmektir.Diller, konuşuldukları ülkelerin aynasıdır. Bir toplumun kültürünü anlamak, tarihini bilmek, sosyal ve ahlaki değerlerini öğrenmek, kendi toplumsal yapımızdan ayrıştığı noktaları tespit edebilmek o toplumun konuştuğu dili öğrenmekle olur. O halde bir veya birkaç yabancı dil bilmek, toplumların modernleşme sürecinin kaçınılmaz bir gereğidir. Bu nedenle hedef en az bir yabancı dilin ana dil standartlarında öğretilmesidir. Günümüzde bu dil yaygın kullanımı nedeniyle İngilizce olarak öne çıkmaktadır.Bu nedenle okulumuzda okul öncesi ingilizce etkinliği’ne’ne çok büyük önem vermekteyiz.

Sistemli eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi eğitimle çocuğa verilecek İngilizce eğitimi, ilköğretim döneminden başlayarak, İngilizceye karşı olumlu tutum geliştirilmesi, farklı dil ve kültürlerin varlığından haberdar olunması, ileride verilecek yabancı dil eğitiminin temelini oluşturması bakımından önem kazanmaktadır.

Ayrıca yapılan araştırmalar dil öğrenme becerisinin beynin sol bölgesinde gerçekleştiğini ve bu bölgenin ergenlik dönemi öncesi (0-14 yaş) daha aktif olduğunu göstermektedir. Ana dilimizi öğrenirken kullandığımız bu bölge, yabancı dil öğreniminin de gerçekleştiği yerdir. Bu nedenle ikinci dil kazanımı için en uygun yaş aralığının, ergenlik öncesi dönem olduğu, işaret edilmektedir.

Anaokulu İngilizce Etkinlikleri

Yabancı dil öğretimine ilişkin birçok program, etkinlik ve yöntem geliştirilmiştir. Okul öncesi eğitim kurumları genellikle çocukları doğrudan konuşmaya yönlendirmektedir. Bu yöntemle çocuklar öğrendikleri bu yeni dili akranlarıyla ve ebeveynleriyle paylaşma fırsatı bulurlar. Örgün eğitimde kullanılan müfredatın aksine bu dönmede dilin gramer özellikleri öğretilmez. Öğretmenler görselleştirme, birbirine öğretme, etiketleme, parmak oyunları, şarkılar, rol oynama, gösterme ve drama gibi teknikleri kullanarak ana dillerini öğrenir gibi öğrenmelerini sağlayacak yöntem ve araçları kullanırlar.