BRANŞLAR
İNGİLİZCE
ANAOKULUMUZDA HAYAT
EĞİTİM PROGRAMI

Hızla değişen dünyaya olumlu bir biçimde uyum sağlayabilecek sağlıklı aktif, dinamik yaratıcı bireylerin yetişmesi için en iyi koşulları oluşturarak çocuklarımızı geleceğe güvenle kazandırmayı amaçlamaktadır.

Ay Yıldız Anaokulu çocukların yaratıcılıklarını destekleyen, bağımsız ve liderlik becerilerini öne çıkarmayı hedefleyen, çocukları araştırmaya teşvik ederek, problem çözme yeteneklerini geliştiren, bilginin tek başına yeterli olmadığı, beceri ve tutumlarında geliştirilmesi gerektiğini öngören ,tüm duyguların aktif olduğu öğrenme ortamı hazırlayan bir Anaokulu hizmeti sunmaktadır.

Anaokulu yılları çocukların diğer yaşlara göre en hızlı geliştikleri ve öğrendikleri zamanlardır. Bu nedenle Eğitim Programımız MEB programına uygun olarak 36-72 ay arasındaki çocukların gelişimsel becerilerini (sosyal, duygusal, fiziksel ve zihinsel )desteklemek ve ilkokulda ihtiyaç duyacağı akademik becerileri kazandırmak üzerine kurulmuştur.

‘’Her öğrenci bireysel ve özeldir.’’ Felsefesinden yola çıkarak öğrencilerin bireysel farklılıkları, hazır bulunuşlukları , gelişim düzeyleri ve ilgileri göz önünde bulundurularak oyunla ve yaparak yaşayarak öğrenmeye dayalı çeşitli modern eğitim yöntemleri ve teknikleri kullanılır. Bilginin kaynağına ulaşmada öğrenciye rehberlik edilir. Öğrencilerin çok yönlü gelişimi hedeflenir.

k12