BRANŞLAR
İNGİLİZCE
ANAOKULUMUZDA HAYAT
EĞİTİM PROGRAMI

AY YILDIZ ANAOKULU YABANCI DİL EĞİTİMİ

Öğrencilerimize yabancı dil doğrudan değil; oyun, şarkı ve tekerlemelerle dolaylı yoldan öğretilir. Böylece çocuk yabancı dille doğal bir ortamda karşı karşıya gelir. Duyarak, görerek ve bizzat yaşayarak öğrenir. Yabancı dildeki sesleri duymaya alışan çocuklar bunları zamanla benimser. Öğretilen kelimelerin günlük hayattan seçilmesi ilgiyi artırır. Okulumuz da çocuklara haftada 5 saat (günlük 1 saat şeklinde) ingilizce dersi verilerek çocukların dil öğrenmeye karşı eğilimlerinin artırılması hedeflenir.

Etkin dil öğretim kitapları, kaynakları, materyalleri ve çocukların gelişimsel seviyelerine uygun görsel-işitsel malzemeler kullanılarak oyun ve eğlence ile bu öğrenme süreci anlamlı hale getirilir.

k12